Saturday, July 15, 2006

graphoeroticaYour angel helps you to see better...

...or to...

1 Comments:

Blogger daniela said...

ja vidim čovjeka koji se dolazi osvetiti svom bogu
i vadi mu oči
čovjek koji je nakon smrti
postao osveta

1:08 PM  

Post a Comment

<< Home